davilalatinxan010.jpg


Esta wiki forma parte da Comunidade Escolar do IES María Soliño de Cangas do Morrazo e vai dirixida, sobre todo, aos alumnos/as de cultura clásica de 3º da ESO (Classic Culture), latín de 4º da ESO e do bacharelato de humanidades do mencionado centro, inmerso nun proceso de implantación das TIC a través da WEB 2.0 (Moodle, Drupal...) e da súa aula virtual.
Pretende, polo demais, ser un punto de reflexión sobre diversas cuestións relativas á gramática e á literatura latina con vistas, sobre todo, ás PAU.