Presentamos dúas selectas dos autores a traducir, que poden ampliarse nun futuro próximo:
Eutropio
Fedro